Potok Chladná před budovou. Protéká celým útvarem.