Spojovací dílny, zde se opravovaly telefony a sídlili civilní mechanici.