Dílny a vzadu budova SOD. Mezi nimi ještě byla garáž, kde se skladovaly kabely.