Mladotice a okolí
Vojenský útvar
SOD
PZH
Dílny
VSB
Štáb
Rota
Mladotice- odkazy na jiné stránky

VSB - Vojenská správa budov

Silnice se stáčí doprava směrem ke štábu, ohrada a baráky naproti zatáčce včetne ESO přístřešku je bývalá vojenská správa budov, zde se fasoval stavební materiál. Pod přístřeškem se skladoval písek a cihly. Stavební materiál se vozil ze stavebnin v Kožlanech Zilem, který neměl sklápěcí korbu a tak se musel vykládat ručně lopatami.

Areál VSB Areál VSB Zazděný vchod Telefonní rozvod Strážnice

Cesta dál pokračuje zpola zarostlou asfaltovou silničkou, lemovanou umělohmotnými patníky. V patnících u svahu jsou namontovány telefonní žárovičky, daly se rozsvítit vypínači na začátku a konci cesty. Ten, kdo šel v noci po cestě, musel upozornit strážáky rozsvícením patníků na svoji přítomnost. Někteří vyšší důstojnici na to kašlali a byli často strážákem zastaveni. Podle strážních řádů měl být zastavovací proces asi takový: "Stůj, kdo tam?" Zastavená osoba se musela představit, pokud ji strážák poznal, propustil jí. Pokud ne, další povel zněl: "Nepoznávám, osviť tvář!" Pokud dotyčný neměl baterku nebo sirky, mohli se dočkat dalšího povelu: "Nepoznávám, k zemi, plazením směr strážnice vpřed." Strážáci měli v samopalu ostré náboje a žertovat s nimi ve tmě nebylo radno. Teprve na strážnici velitel stráže mohl osobu propustit, případně předat dál. Tohoto procesu se využívalo hlavně při zařazení nováčků do stráže, neseznámených dosud osobně s důstojníky, sloužícími jako operační v podzemí, kteří občas chodili na rotu na kontrolu nebo pro jídlo. Noví strážáci byli důsledně mazáky instruování, že i když je nechají plazit v prachu do strážnice, nemůže se jim nic stát, protože jednají podle řádů. A bylo komické sledovat vyžrané tlusté lampasáky, jak se plazí po silnici a špiní si uniformu. Pak velitel stráže napsal hlášení, lampasáka propustil a strážák dostal pochvalu, většinou právě od plazícího se důstojníka, protože ten porušil rozkaz velitele o rozsvěcování patníků. Při sledování svahu po pravé straně si lze všimnout zdi, postavené z lomového kamene. Ta zakrývá další zrušený vchod do prostor pod svahem. Původně zde stála dřevená kůlna, imitující seník a pod ní dieselagregát pro výrobu elektřiny pro podzemí. Byl přístupný z obou stran, zevnitř přes protitlakový vchod, zvenčí přes zapečetěné dveře. Jen vysunutý komínek výfuku působil v seníku divně, zvláště když agregát při výpadku proudu pracoval.

Sklad PHM Sklad PHM Buzerplac před skladem PHM ESO přístřešek Svítící patník

Na louce za VSB je studna zakrytá přístřeškem a vlevo ve svahu strážnice. Silnice se rozšiřuje na prostor pro otáčení vozidel před čerpací stanicí pohonných hmot vpravo. Červeně natřenou bednu s nápisem Písek, Vapex, Piliny se nedoporučuje otevírat, mají v ní hnízdo včely. Pohonné hmoty se skladovaly ve 200 l sudech a čerpaly ručně. Za čerpací stanicí se otevírá výhled na štáb a rotu. Po levé straně je přístřešek pro automobily, kde dnes funguje pila. Než se silnice rozšíří ke štábu, lze na pravé straně vidět patník s vypínačem, kterým se rozsvěcela celá řada až ke spojovacím dílnám. Okruh byl napájen ze záložního zdroje a fungoval i při výpadku proudu. Druhý vypínací patník u dílen nebyl nalezen, ale asi bude zarostlý v křoví.

Vzhůru ke štábu.